privacy policy(nl)

privacy policy

musiccyma.me (hierna “onze onderneming” genoemd) erkent het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens en streeft ernaar persoonlijke gegevens te beschermen op basis van het onderstaande beleid. Bij het gebruik van de service (hierna “deze service” genoemd) van de akoestische therapie-applicatie “Music Cyma” van ons bedrijf, gaat u akkoord met de volgende inhoud.

Artikel 1 (Definitie van persoonlijke informatie) Persoonlijke informatie in deze service omvat naam, adres , telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bedrijfsnaam / organisatienaam, functie, rekeningnummer van de financiële instelling, creditcardnummer, en andere informatie die een specifieke persoon kan identificeren door een of meer van hen te combineren.

Artikel 2 ( Doel van het gebruik van persoonlijke informatie) We gebruiken persoonlijke informatie in deze service alleen binnen het volgende bereik in overeenstemming met dit privacybeleid, wanneer we worden geaccepteerd volgens de wet- en regelgeving met betrekking tot persoonlijke informatie of met de persoon akkoord gaan. Behalve wanneer er sprake is, zullen we Gebruik deze niet verder dan dit bereik. 1 Voor de levering en begeleiding van deze service② Verzoek om gebruiksvergoeding van deze service · Voor kredietbeheer③ Vanwege variabiliteit communicatie met betrekking tot deze dienst (inclusief e-mailmagazine, direct mail, poststukken, huidige verzending, enz.) ④ Ad-service in deze service⑤ Implementatie van verschillende campagnes en vragenlijsten⑥ Vaststellen van het gebruik van deze service en het maken van statistische gegevens⑦ voor verbetering van deze service en ontwikkeling van nieuwe services⑧ om conflicten en problemen in verband met deze service op te lossen⑨ om te reageren op vragen enz. met betrekking tot deze service⑩ omdat er contact moet worden opgenomen met gebruikers van deze service ⑪ anderen voor het doel dat is gekoppeld aan het bovenstaande gebruiksdoel.

Artikel 3 (Verstrekking door derden van persoonlijke informatie) We zullen geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken zonder vooraf toestemming te hebben verkregen, tenzij anders aangegeven in de volgende paragraaf. Omdat deze service echter een service is die is gericht op het delen van informatie, communicatie, afstemming tussen gebruikers, tussen geposte inhoud op onze website, die worden beheerd als privé, worden deze niet openbaar gemaakt. Houd er rekening mee dat, behalve voor dingen, deze in principe worden gepubliceerd op internet en afhankelijk van het zoeken op zoekmachines. In het geval van een van de volgende items kunnen we zonder toestemming van de persoon persoonlijke informatie verstrekken buiten het doel van het gebruik. Wanneer de openbaarmaking van persoonlijke informatie wordt gevraagd aan de rechtbank, kan het parket , de politie, het belastingkantoor, de orde van advocaten of een autoriteit met autoriteit overeenkomstig deze② bij overdracht aan het bedrijf dat de orderinformatie of de toepassingsinformatie van het lid toevertrouwt voor de levering van toepassingsservices of webservices van ons bedrijf, andere begeleidende diensten enz .③ Openbaar aan het bedrijf dat is belast met de afwikkeling van de prijs④ Bij het delegeren van alle of een deel van het werk dat we doen aan een derde partij⑤ Wanneer we de geheimhoudingsplicht aan ons bedrijf openbaar maken⑥ Wanneer dat nodig is voor de uitoefening van de rechten van ons bedrijf openbaarmaking wordt gedaan aan de persoon die het bedrijf volgt op het moment van de opvolging van het bedrijf als gevolg van fusie, bus overdracht of andere reden⑧ in gevallen waarin dit wordt erkend door de Wet Bescherming Persoonsgegevens of andere wet- en regelgeving

Artikel 4 (Veiligheidsbeheer van persoonlijke informatie) Wij zullen de nauwkeurigheid van persoonlijke informatie handhaven en dit veilig beheren. Om het verlies, de vernietiging, vervalsing en lekkage van persoonlijke informatie te voorkomen, zullen we gepaste informatiebeveiligingsmaatregelen nemen tegen ongeoorloofde toegang, computervirus, enz. Wanneer we onze zakenpartners persoonlijke informatie aan de buitenkant toevertrouwen, sluiten we een vertrouwelijkheidsverplichting af. contracteren en passend beheer implementeren.

Artikel 5 (Gebruik van toegangsstatistieken) We kunnen gegevens verzamelen zoals toegangslogboeken en deze gebruiken als statistische informatie in een vorm die individuen niet kan identificeren voor toekomstige verbeteringen van deze service en onderzoek naar de trend van deze service gebruik. De statistische gegevens zijn uitgesloten van de persoonlijke informatie die is gespecificeerd in dit privacybeleid.

Artikel 6 (opschorting van gebruik van persoonlijke informatie, verzoek tot correctie) Na het uitvoeren van een identiteitsbevestiging betreffende openbaarmaking, wijziging, verwijdering, opschorting van gebruik, enz. Van persoonlijke informatie, reageren in overeenstemming met de bepalingen van wet- en regelgeving, antwoord door schriftelijk of per e-mail zal ik. Echter, tenzij we verplicht zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot persoonlijke informatie of andere wetten en regels met betrekking tot ons bedrijf, is dit niet het geval.

Artikel 7 Over de verandering van dit privacybeleid We kunnen de inhoud van het privacybeleid zo nodig wijzigen . Als er een wijziging is, wordt deze op deze service geplaatst. 1

juni 2018 m