privacy policy(th)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

musiccyma.me (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยอิงตามนโยบายด้านล่าง ในการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการนี้”) ที่ได้รับจาก “บริษัท Music Cyma” ของ บริษัท ฯ ขอรับรองว่าเนื้อหาดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการนี้ประกอบด้วยชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลวันเดือนปีเกิดชื่อ บริษัท / ชื่อองค์กรตำแหน่งหมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุบุคคลที่เฉพาะเจาะจงโดยการรวมหนึ่งหรือหลายคน

ข้อ 2 (วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการนี้เฉพาะในช่วงต่อไปนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อเราได้รับการยอมรับตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือเห็นด้วยกับบุคคลยกเว้นเมื่อมี เราจะไม่ใช้เกินช่วงนี้

①สำหรับการจัดเตรียมและคำแนะนำในการให้บริการนี้

②ขอค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้·สำหรับการจัดการสินเชื่อ

③เนื่องจากการสื่อสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ (รวมถึงอีเมลล์นิตยสารจดหมายทางไปรษณีย์รายการจัดส่งสินค้า ฯลฯ )

④การแสดงโฆษณาในบริการนี้

⑤การดำเนินการแคมเปญต่างๆและแบบสอบถาม

⑥เพื่อยืนยันการใช้บริการนี้และสร้างข้อมูลทางสถิติ

⑦ปรับปรุงบริการนี้และพัฒนาบริการใหม่ ๆ

⑧เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นในการเชื่อมต่อกับบริการนี้

⑨เพื่อตอบข้อซักถาม ฯลฯ เกี่ยวกับบริการนี้

⑩เนื่องจากจำเป็นต้องติดต่อผู้ใช้บริการนี้

⑪อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แนบมากับวัตถุประสงค์ข้างต้นในการใช้งาน เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในวรรคถัดไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริการนี้เป็นบริการที่มุ่งเน้นการแบ่งปันข้อมูลการสื่อสารการจับคู่ระหว่างผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่ลงรายการไว้ในเว็บไซต์ของเราเหล่านั้นที่จัดการเป็นแบบส่วนตัวไม่ได้กำหนดไว้เป็นสาธารณะโปรดทราบว่ายกเว้นสิ่งต่างๆในหลักการอาจเป็นได้ เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตและอาจมีการค้นหาด้วยเครื่องมือค้นหา ในกรณีของรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้เราสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดยปราศจากความยินยอมของบุคคล

①เมื่อมีการร้องขอการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากศาลสำนักงานอัยการตำรวจสำนักงานสรรพากรสมาคมบาร์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายเหล่านี้

②เมื่อโอนย้ายไปยังธุรกิจที่ให้ข้อมูลการสั่งซื้อหรือข้อมูลการสมัครของสมาชิกเพื่อให้บริการแอ็พพลิเคชันหรือเว็บเซอร์วิสที่ดำเนินการโดย บริษัท ของเราบริการอื่น ๆ ที่แนบมาเป็นต้น

③เปิดเผยกับธุรกิจที่ได้รับมอบหมายให้ชำระราคา

④เมื่อมอบหมายงานทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราทำกับบุคคลที่สาม

⑤เมื่อเปิดเผยให้ บริษัท ของเราทราบถึงหน้าที่ในการรักษาความลับ

⑥เมื่อจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิของ บริษัท ของเรา

⑦เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาที่เกิดจากการควบรวมกิจการการโอนกิจการหรือเหตุผลอื่น

⑧ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ยอมรับ

ข้อ 4 (การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล) เราจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการเรื่องนี้อย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญเสียการทำลายการปลอมแปลงและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมกับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เมื่อเรามอบให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจของเราในด้านข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกเราสรุปข้อผูกมัดในการรักษาความลับ สัญญาและดำเนินการจัดการที่เหมาะสม เราอาจรวบรวมข้อมูลเช่นบันทึกการเข้าถึงและใช้เป็นข้อมูลสถิติในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุบุคคลเพื่อปรับปรุงบริการในอนาคตและการตรวจสอบแนวโน้มการใช้บริการนี้ได้ ข้อมูลทางสถิติจะถูกแยกออกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อ 6 การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลการขอแก้ไข) หลังจากดำเนินการยืนยันตัวตนเกี่ยวกับการเปิดเผยการแก้ไขลบล้างการระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เราตอบสนองต่อข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับตอบโดยการเขียนหรือ e-mail ฉันจะ อย่างไรก็ตามเว้นแต่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา แต่อย่างใด

ข้อ 7 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามความจำเป็น หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ระบบจะโพสต์บริการนี้

1 มิถุนายน 2018 musiccyma.me ผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลผู้อำนวยการฝ่าย Takanori Fujii