Terms of service(nb)

Artikkel 1 (Vilkår og betingelser) Disse tjenestevilkårene er tjenester levert av Music Cyma, et akustisk behandlingsprogram som drives av musiccyma.me (heretter kalt “vårt selskap”) (heretter kalt “tjenesten”). De grunnleggende bruksvilkårene er beskrevet i følgende.

Artikkel 2 (Bruk av disse vilkårene for bruk) “Music Cyma Servicevilkår” (heretter kalt “disse vilkårene for bruk”) er beregnet for alle som bruker denne tjenesten (heretter referert til som “Bruker”), og du godtar disse vilkårene for bruk og bruker denne tjenesten. 2 Hjelp, bruk veiledning, notater mm angående bruken av denne tjenesten utgjør en del av disse vilkårene. 3 Vi antar at brukeren har godkjent disse vilkårene for bruk ved å installere programvaren “Music Cyma” eller bruke denne tjenesten. 4 Disse vilkårene gjelder også for versjonen oppgradert versjon av denne tjenesten.

Artikkel 3 (Notifikasjonsmetode) Merknad fra vårt firma til brukeren er gjort via e-post · Metoden for å bedømme at vårt selskap anser det som passende, for eksempel e- post, skrevet til tjenesten, skriftlig form. (2) I tilfeller der, i samsvar med bestemmelsene i foregående ledd, når varsel fra Selskapet til brukeren sendes ved å sende e-post eller sende det til Tjenesten, skal varsel til brukeren sendes e-post eller utgitt på Tjenesten henholdsvis Vi antar at det vil tre i kraft fra tiden.

Artikkel 4 (Forhåndsgodkjenning for endringer i Service Innhold) Hvis hele eller deler av denne tjenesten er blitt belastet, skal brukeren betale en avgift basert tjeneste (heretter kalt “betalt tjeneste” Hvis du ikke søker om denne tjenesten, antar vi at du tidligere har godkjent at hele eller deler av denne tjenesten kan bli ubrukelig.

Artikkel 5 (Medlemskapsregistrering) Hvis du ønsker å Bruk en bruker som har registrert seg som medlem av tjenesten (heretter referert til som “medlem”), brukeren registrerer forhåndsbestemt informasjon gjennom prosedyrer som er foreskrevet av oss (heretter kalt “medlemsregistrering”) og ID og passord som er nødvendig for bruker tjenesten levert fra oss (heretter kalt “medlemstjeneste”) begrenset til medlemmer bare (heretter referert til som “brukerkonto”). 2 Medlemsregistrering skal fylles ut når vårt firma godkjenner dette, og vi vil gi brukerkonto til brukeren dersom medlemsregistreringen er fullført. 3 Brukeren skal være ansvarlig for innholdet i opplysningene som er oppgitt eller levert ved medlemskontrollen (heretter kalt “registreringsinformasjon”). 4 Vi kan ikke tilby medlemskapstjenester når vi bestemmer oss for at vårt firma ikke er hensiktsmessig, for eksempel når registreringsinformasjon er feil.

Artikkel 6 (ID og passordadministrasjon) Medlemmene skal være ansvarlige for å administrere brukerkontoer. 2 Vi antar at brukerkontoen utstedt av vårt firma kun kan brukes av et bestemt medlem som mottok utstedelsen av brukerkontoen og forbyer oppdraget og leie til tredjepart. 3 Medlemmer er enige om å være ansvarlig for oss for aktiviteter eller handlinger som forekommer i registrerte brukerkontoer. 4 Hvis det er tvil om uautorisert bruk av brukerkontoen, skal medlemmet straks kontakte oss.

Artikkel 7 (Betalt tjeneste og brukavgift) Ved forespørsel om bruk av betalt tjeneste forstår og godkjenner medlemmet strukturen av betalte tjenester og innholdet i den betalt tjenesten, og ved vårt søknadsskjema som er spesifisert av oss, vårt firma Vi vil søke ved å registrere informasjonen spesifisert av. 2 Dersom medlemmet har gjort søknaden i henhold til foregående avsnitt, og vi har til hensikt å gi samtykke, skal det etableres en individuell kontrakt om betalt tjeneste. 3 Medlemmer skal betale beløpet som er bestemt av oss (heretter kalt “brukeravgift”) i samsvar med metoden som er spesifisert av oss som vederlag for bruk av betalte tjenester. 4 Medlemmer skal kunne bruke betaltjenester fra dagen vi godtar at betaling av bruksavgift er fullført (heretter kalt “bruk startdato”). Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for å tilbakebetale den, forlenger den brukbare perioden, eller kompenserer noe annet, selv om vårt medlems startdato for bruk er forsinket som følge av betalingsbekreftelsen på bruksavgiftene. Medlemmet skal bekrefte dette på forhånd. 5 Selv om denne tjenesten er avsluttet, skal medlemmet betale hele gebyret for bruksavgiften på den betaltjeneste som brukes til slutten av denne tjenesten.

Artikkel 8 (tilbaketrekking) Dersom medlemmet ønsker å trekke seg fra medlemskapet, skal medlemmet utføre tilbaketrekningsprosedyren i henhold til vår foreskrevne metode. 2 Hvis et medlem har kansellert det forrige avsnittet, kan vi slette informasjonen registrert eller brukt i medlemstjenesten etter eget skjønn, og medlemmet kan ikke motsette seg det. 3 Hvis vårt selskap faller inn under noen av de følgende punktene, vil vi med vilje trekke seg fra medlemskap etter vårt selskaps skjønn. (1) Når medlemmet bruker betalt tjeneste og ikke betaler bruksavgift etter foreskrevet frist (2) Når det blir klart at medlemsregistreringen er gjort uten hensyn til metoden som er definert av oss ③ Når vi dømmer at det er upassende av andre 4 Medlemmer er betalt tjeneste forstyrret på tidspunktet for tilbaketrekking Annet Når det er ansvar og forpliktelse til vårt selskap, skal medlemmet fortsette å bære disse betalingen og andre forpliktelser etter tilbaketrekking.

Artikkel 9 (Bruk av denne tjenesten) Brukeren skal ordne kommunikasjonsmiljøet for kommunikasjonsterminaler, kommunikasjonsutstyr, etc. som er nødvendig for å bruke denne tjenesten på egen regning og ansvar. I tillegg vil brukeren være ansvarlig for kommunikasjonsprisen etc. som er nødvendig for å bruke denne tjenesten. 2 Lyden som tilbys av denne tjenesten, brukes ikke til fysioterapi. Derfor er det forskjellig fra legitim medisinsk behandling. Vennligst bekreft det og bruk det. 3 Når terapien i denne tjenesten, vil brukeren bli forsynt med personlig informasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, firmanavn / organisasjonsnavn tilhørende, firmanavn, kontonummer for finansinstitusjon, kredittkort nummer, etc. som kan skille et bestemt individ ved å kombinere en eller flere av dem, etc.), vil vi bruke denne tjenesten med forsiktighet for ikke å gjennomføre samtale. 4 Som følge av brudd på foregående avsnitt, definert av oss, gjelder ikke.

Artikkel 10 (Brukerforbudt lov) Ved bruk av denne tjenesten skal brukeren ikke utføre følgende handlinger. ① handle med å bruke denne tjenesten med ulovlig hensikt ② handle i strid med immaterielle rettigheter, portrettrettigheter, reklamasjonsrettigheter og andre rettigheter ③ handlinger som bryter med privatlivets fred ④ handlinger av ærekrenkelser, fornærmelser eller forstyrrelser av andres arbeid Handlinger (5) Handlinger som fører til forbrytelser som svindel (6) Handler som bryter med lov om forebygging av uautorisert tilgang, osv., som for eksempel handlinger som hindrer virksomheten (artikkel 234-2 i straffeloven), inkludert skade på elektroniske datamaskiner mv. sende eller gi et skadelig program som et datavirus eller en anbefalt handling ⑧ andre handlinger i strid med andre kriminelle handlinger eller lover ⑨ ethvert av vårt selskap, lov til å manipulere med, slette personens informasjon ⑩ ulovlig utnytte fasilitetene til vårt selskap, brukere og andre tredjeparter, og hindre driften av dem. Handlinger som skal tas. ⑪ Alle salgsaktiviteter som bruker denne brukerens status uten å få godkjent firmaet vårt. ⑫ Handlinger som bryter med lover, vilkår for oss e, etc. eller offentlig orden og moral ⑬ Handlinger som hindrer driften av denne tjenesten eller ødelegger selskapets tillit Handlinger som (14) Andre handlinger som vi anser ikke upassende 2 Hvis vi lider skade på grunn av brudd på våre servicevilkår etc., vil vi kunne kreve erstatning for brukeren. 3 Vi skal kunne suspendere bruken av denne tjenesten uten varsel på forhånd dersom vi med rimelighet bestemte oss for at brukeren utførte handlingene som er oppført i punkt 1.

Artikkel 11 (Opphør av kvalifikasjon etc.) Hvis vi dømmer at brukeren bryter disse vilkårene for bruk, vil vi ikke informere brukeren på forhånd, og på tidspunktet for midlertidig bruk av hele eller deler av denne tjenesten for den brukeren skal vi kunne ta tiltak som vi anser som hensiktsmessige, som for eksempel suspensjon, fremtidig bruk eller forbud mot medlem registrering. 2 Vi kan suspendere medlemskapet dersom medlemmer ikke bruker denne tjenesten i en viss tidsperiode eller når vårt selskap anser det nødvendig.

Artikkel 12 (outsourcing) Vi kan outsource hele eller deler av arbeidet etter behov, for eksempel systemadministrasjon og kreditt kortbetaling, erstatning osv., etter behov. Artikkel 13 (Endringer og kansellering av denne tjenesten) I tilfelle at formålet er å administrere denne tjenesten, vil vi ikke endre innholdet eller spesifikasjonene for denne tjenesten, stoppe eller slutte å levere tjenesten uten å varsle brukeren på forhånd Du kan ta de nødvendige tiltakene. Vi tar ikke noe ansvar selv om det oppstår skade eller ulempe for brukeren på grunn av endring, suspensjon, kansellering etc.

Artikkel 14 (Immaterielle rettigheter) I denne tjenesten er du enig i at vi vil ha alle immaterielle rettigheter knyttet til innhold levert av oss og fortjenesten hentet derfra. 2 Bruker er opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til opphavsrettsbeskyttet materiale, system etc generert i forbindelse med denne tjenesten, og denne tjenesten tilhører tredjepart som har lisensiert til oss eller vårt firma. Vi vil ikke gjøre noen brukshandlinger som for eksempel utskrift, kopiering, overføring, oversettelse / tilpasning, modifikasjon / tillegg, etc. for ethvert formål. 3 Dersom en tvist oppstår i strid med foregående avsnitt, skal brukeren løse tvisten på egen bekostning og ansvar og skal ikke skader vårt firma eller noen tredjepart.

Artikkel 15 (Ikke-garanti) Vi gir ingen garanti for hvert av de følgende elementene. (1) Ingen feil eller hindringer for brukernes smarttelefoner etc. på grunn av bruken av denne tjenesten. ② Nøyaktighet og fullstendighet av informasjonen etc. som tilbys av denne tjenesten. ③ Innholdet er ikke i strid med tredjeparts rettigheter. ④ bok Tjenesten skal være permanent ⑤ For å sikre påliteligheten eller effekten av denne tjenesten ⑥ Bruken av denne tjenesten oppfyller de nødvendige elementene til brukeren ⑦ Avbrudd eller feil oppstår ikke ved bruk av denne tjenesten ⑧ oppnådd gjennom denne tjenesten. Informasjon som kan være tilfreds tilfredsstiller brukerens forventninger.

Artikel 16 (DISCLAIMER) Vi er ikke ansvarlige i det hele tatt for brukerens miljø av smarttelefon terminal, tabletterminal, PC etc etc og vi er ikke ansvarlige i det hele tatt. 2. Vi forplikter seg ikke til å endre, endre etc. denne tjenesten, selv om utstyret, utstyret eller programvaren som brukeren bruker, ikke er egnet for bruk av denne tjenesten. 3 Vi aksepterer ikke noe ansvar for eventuelle skader som skyldes innholdsendring, avbrudd eller oppsigelse av denne tjenesten. 4 Vi påtar seg intet ansvar i tilfelle uregelmessigheter angående surfing av denne tjenesten på grunn av uventede faktorer. 5 Vi vil ikke være forpliktet til å sjekke og lagre innholdet i språkopplæringen som tilbys av denne tjenesten. 6 Vi er ikke ansvarlige for påliteligheten og nøyaktigheten av språkopplæringen som tilbys i denne tjenesten. 7 Vi er ikke ansvarlige for saker som gjelder reklamebyrå / oppgjørsagentfirma i det hele tatt. 8 Vi påtar oss intet ansvar for lovlighet, moral, pålitelighet, nøyaktighet vedrørende nettsiden som er koblet fra hver side av denne tjenesten. 9 Vi er ikke forpliktet til å gi versjonen oppgraderingsversjon av denne tjenesten og støtte for denne tjenesten. 10 Vi påtar oss intet ansvar for skader forårsaket av forringelse av visningshastigheten til denne tjenesten eller hindringen på grunn av overdreven tilgang og andre uventede faktorer. 11 Vi påtar oss intet ansvar selv om det oppstår skade på brukeren på grunn av at brukeren ikke kan bruke denne tjenesten uavhengig av årsaken. Vi påtar oss intet ansvar for forekomst av skade forårsaket av stjele 12 brukerkontoer av en tredjepart.

Artikkel 17 (Avbestilling av denne tjenesten, etc.) Når det oppstår en årsak i et av følgende elementer hos brukeren, Vi stopper eller slutter å bruke denne tjenesten umiddelbart uten å varsle brukeren. Du kan begrense eller kansellere medlemskapet ditt. ① Du er utsatt for anfall, foreløpig anfall, midlertidig disposisjon, skattemessig disposisjon, disposisjon av skattemyndighet, annen disposisjon av offentlig myndighet, igangsetting av bedriftsomorganiseringsprosedyrer og sivil rehabiliteringsprosedyrer, konkurs eller auksjon, eller for å igangsette selskapsreorganisasjonshandlinger, sivile rehabiliteringsprosedyrer eller konkurs Når du foretar et krav eller treffer et krav om et slikt krav fra en tredjepart ② Når du treffer en beslutning om å avskaffe kapital, avskaffe eller forandre virksomheten eller løse for å oppløse ③ Når du mottar kriminalitet i skatter og plikter ④ Når denne tjenesten Når vi dømmer at vårt firma eller tredjepart kan lide skade som for eksempel spredning av datavirus og masseforsendt mails ved bruk ⑤ Når vårt firma ikke kan kommunisere med brukeren via e-post ⑥ Denne avtalen etc. ⑦ I tillegg når vi dømmer det nødvendig 2 Med hensyn til tiltakene som er angitt i foregående avsnitt, – Vi skal ikke påta seg noe svar ibility til enhver annen tredjepart.

Artikkel 18 (Kompensasjon for skader) Ved å levere Tjenesten kan vi kreve erstatning for skader som skyldes grunner som skyldes brukerens ansvar. 2. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader forårsaket av bruken av denne tjenesten. 3 Vi har varslet muligheten for slike skader på forhånd om tap av muligheter som oppstod for brukeren eller andre tredjeparter, avbrudd av virksomheten og eventuelle skader (inkludert indirekte skader eller tapte fortjeneste). Vi tar heller ikke noe ansvar.

Article 19 (About changes in terms of use etc.) We may revise the terms of use etc. from time to time. After the amendment of the Terms of Use etc., the revised Terms of Service etc. shall be applied. Please note that this revision shall be deemed to have come into force in the event that we notify users of this Terms of Service.

Article 20 (Terms of Use) Even if some provisions of these Terms of Service are invalid, the effect of other provisions will not be affected and the other provisions will be valid.

Article 21 (Governing Law) This Agreement shall be governed by the laws of Japan. Article 22 (Jurisdiction over Jurisdiction) For disputes arising between us and users in connection with these Terms, the court having jurisdiction over the location of our company shall be the court of first instance prior court of competent jurisdiction.

June 1, 2018